Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение във връзка с изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.019-0033 „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“ по ОП „Добро управление“

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Съобщение във връзка с изпълнението на

проект № BG05SFOP001-2.019-0033 „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“ по Оперативна програма „Добро управление“

 

В изпълнение на проект по ОПДУ „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на АПИ в Южна България“ ще се проведе обучение за служителите от ОПУ на тема  „Инспекции за пътна безопасност съгласно Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури" в периода 21-23.07.2021 г.  и 26-28.07.2021 г. в град  Сандански, хотел „Медите спа“.

 

19.07.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg