Купете е-винетка: bgtoll.bg

Извършване на спасително археологическо проучване на обект „Некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на спасително археологическо проучване на обект „Некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780

Решение - 16.12.2014 г.

Покана - 16.12.2014 г.

Приложения - 16.12.2014 г.

Доклад - 24.01.2015 г.

Решение - 24.01.2015 г.

ПРЕПИСКАТА ПРОДЪЛЖАВА ТУК

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg