Купете е-винетка: bgtoll.bg

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Перник, стопанисвани от АПИ

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Перник, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Решение № 246 от 1.12.2014 г.

Покана № 53-00-13722 от 1.12.2014 г.

Приложения - 1.12.2014 г. 

1.12.2014 г.

Протокол № 1 от 5.12.2014 г.

Доклад -15.12.2014 г.

Протокол №2 -15.12.2014 г.

Протокол №3 -15.12.2014 г.

Решение - 15.12.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg