Купете е-винетка: bgtoll.bg

Извършване на консултантски услуги във връзка с допълнителни строителни работи на обект: Път II-18 "Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780" с 2 (два) подобекта

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Извършване на консултантски услуги във връзка с допълнителни строителни работи на обект: Път II-18 "Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780" с 2 (два) подобекта:

Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали количества СМР;
Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи."

 

Решение № 243 от 26.11.2014 г.

Покана № 53-00-13550 от26.11.2014 г.

Приложения

 

26.11.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg