Купете е-винетка: bgtoll.bg

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица”

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица”

 

Решение № 240 от 19.11.2014 г.

Покана № 33-00-418 от 19.11.2014 г.

Приложения

 

19.11.2014 г.

 

Доклад

 

Решение № 248 от 5.12.2014 г. 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg