Купете е-винетка: bgtoll.bg

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100”

Решение

Покана

Приложения

Доказателства

12.11.2014 г.

Протокол № 1 от 17.11.2014 г.

Протокол № 2 от 18.11.2014 г.

Доклад от работата на комисията

Решение № 242 от 25.11.2014 г.

Договор № Д 75 от 10.12.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg