Купете е-винетка: bgtoll.bg

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на РПМ на територията на ОПУ-Перник и ОПУ-Благоевград

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет:

 
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление – гр. Перник и Областно пътно управление - Благоевград, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 - Областно пътно управление – гр. Перник;

2. Обособена позиция № 2 - Областно пътно управление – гр. Благоевград.

 

Решение

Покана

Приложение

3.11.2014 г.

 

Протокол № 1 - 12.11.2014 г.

Протокол № 2 - 14.11.2014 г.

Протокол № 3.1 - 17.11.2014 г.

Протокол № 3.2 - 17.11.2014 г.

Доклад № 93-01-9519 - 18.11.2014 г.

Решение за класиране № 238 - 18.11.2014 г.

Решение за прекратяване № 238 - 18.11.2014 г.

Информация за гаранциите за участие по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 5.12.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg