Купете е-винетка: bgtoll.bg

В понеделник ще бъдат представени резултатите от иновативен проект на АПИ, изпълнен по ОП „Техническа помощ“

23.10.2015 19:17
В понеделник ще бъдат представени резултатите от иновативен проект на АПИ, изпълнен по ОП „Техническа помощ“

На 26 октомври - понеделник, на пресконференция ще бъде представено изпълнението на проекта „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“. Той се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ” чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 5 837 134 лв.

 

Проектът включва доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в България; разработване и въвеждане на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време – LIMA; монтиране на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Varible Message Signs).

Пресконференцията на 26 октомври /понеделник/ е от 10:00 часа в зала „Витоша“ на хотел „Маринела“, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №100. В нея ще участват Николина Чапанова – директор на дирекция в АПИ, Мирослав Ценов, ръководител на Екипа за управление на проекта, и представители на фирмите-изпълнители.

 

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg