Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ започва разработването и въвеждането на Интелигентна информационна система за събиране на данни от републиканските пътища

17.09.2015 12:47
АПИ започва разработването и въвеждането на Интелигентна информационна система за събиране на данни от републиканските пътища

Агенция „Пътна инфраструктура“ започва разработването и въвеждането на интелигентна Информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ, както и за доставка, монтаж и внедряване на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).

 

Общата му стойност е 5 837 134 лв., а крайният срок за изпълнение е 30 октомври 2015 г.

На пресконференция беше представен проектът от Николина Чапанова – директор на дирекция в АПИ, Мирослав Ценов, ръководител на Екипа за управление на проекта и инж. Доброслав Симеонов, началник на отдел в Института по пътища и мостове.

Проектът ще се реализира на три етапа. Първият етап включва доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас. Ще бъдат изградени 100 автоматични преброителни пункта. В тази дейност е включено и изграждането на 6 броя автоматични устройства за следене на метеорологичните условия, разположени на различни пътни отсечки. Изпълнител на е ДЗЗД „Сдружение Контракс Инфра“.

Вторият етап включва поставянето на 20 пътни знака с възможност за дистанционно изменение в различни области от страната по пътищата от I-ви и II-ри клас, които ще осигурят бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътната обстановка, за въведените ограничения, алтернативните маршрути и т.н. Чрез комбинация от светодиоди с два цвята на таблото ще може да се изобразява както текст, така и символ на определен пътен знак. Изпълнението на тази част от проекта е възложено на „Системни комуникации“ ЕООД.

Третата част е свързана с разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ и анализ на пътната обстановка от различни събирателни точки в реално време. Тази част от проекта се изпълнява от „Декарт“ ООД.

Проектът  „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“ е финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

галерия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg