Купете е-винетка: bgtoll.bg

На път II-16 Нови Искър – Своге е монтиран първият пътен знак с възможност за дистанционно изменение

02.08.2015 10:35
На път II-16 Нови Искър – Своге е монтиран първият пътен знак с възможност за дистанционно изменение

При 81-ви километър на път II-16 Нови Искър – Своге е монтиран първият знак с възможност за дистанционно изменение (Varible Message Signs). Доставката, монтажът и внедряването на този вид знаци е по проект на Агенция „Пътна инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г.

 

Предвижда се да бъдат поставени общо 20 броя пътни знаци с възможност за дистанционно изменение в различни области от страната по пътищата от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Предстои знаци с дистанционно изменение да бъдат монтирани на участъците от път I-1 Видин – Монтана, Мездра – Ботевгрaд, Симитли – Струмяни, на път I-2 Русе – Разград, на I-9 Варна – Бургас, II-19 Симитли – Банско, на II-86 Асеновград – Пампорово и т. н.

Системата от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение ще осигури бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътната обстановка, за въведените ограничение, алтернативните маршрути и т. н. чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии. Чрез комбинация от светодиоди с два цвята на таблото ще може да се изобразява както текст, така и символ на определен пътен знак.

Изпълнението на договора за „Доставка, монтаж и внедряване на Системата от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“, след проведена процедура по ЗОП, е възложено на „Системни комуникации“ ЕООД. Стойността му е 526 000 лв. без ДДС.

Очакваните резултати от изграждането й са:

бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомление на шофьорите на пътя при необходимост от налагане на ограничение или за съобщаване на извънредни ситуации; повишаване на безопасността на движение на участъците от републиканската пътна мрежа, на които са поставени пътни знаци с възможност за дистанционно изменение; предоставяне на важна информация към водачите на МПС в реално време при бедствия, аварии и други непредвидени обстоятелства.

Срокът за изпълнение на проекта е краят на октомври т. г.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg