Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение във връзка с изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.019-0033 „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“ по ОП „Добро управление"

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.019-0033 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

В изпълнение на проект по ОПДУ „ Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на АПИ в Южна България“ ще се проведе обучение за служителите от ОПУ на тема "Основни принципи при преасфалтиране и изкърпване на пътните участъци" в периода 14-16.10.2020 г.  и 21-23.10.2020 г. в град  Сандански, хотел „Медите спа“.

 

9.10.2020 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg