Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение във връзка с изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.019-0032 „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Северна България“ по ОП „Добро управление"

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.019-0032 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

В изпълнение на проект по ОПДУ „ Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на АПИ в Северна България“ ще се проведе обучение за служителите от ОПУ на тема "Осъществяване на контрол върху изпълнението на различните ремонтни дейности и отчитането на видовете работи" в периода 23-25.09.2020 г. и 28-30.09.2020 г. в град Луковит, хотел „Дипломат Плаза“.

 

14.09.2020 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg