Купете е-винетка: bgtoll.bg

АМ „Струма”

Техническо описание:

Автомагистрала “Струма” е част от Транс-европейската транспортна мрежа по направление на Общоевропейски транспортен коридор ІV в отсечката от пътен възел “Даскалово” до ГКПП Кулата. Остават за изграждане 133 км от Долна Диканя до ГКПП Кулата, разделени на четири участъка.
Лот 1 - 16.78 км
Лот 2 - 37.48 км
Лот 3 - 64 км
Лот 4 – 14.70 км

 

Лот 1 Долна Диканя - Дупница - (16.78 км);

Избран изпълнител на строителството: Консорциум „Струма 1“ - 70 240 800 лв. с ДДС

Избран изпълнител на надзора: „Инфраструктура-Магистрални пътища“ ДЗЗД; 323 280,00 лв. с ДДС

Старт на строителство – 1 октомври 2011 г.;

Край на строителство – 30 август 2013 г.

 

Лот 2 Дупница – Благоевград - (37.48 км)

Избран изпълнител на строителството: Консорциум „Струма – Лот 2” - 358 722 000.00  лв. с ДДС

Участъкът ще бъде изграден на инженеринг – проектиране и строителство.

Избран изпълнител на надзора: ДЗЗД „Обединение Струма-ПП” - 2 949 843 лв. с ДДС

Предложеният срок за изпълнение от избрания изпълнител е 22 /двадесет и два/ месеца.

Лот 3 "Благоевград - Сандански" (64 км)

Лот 3 на АМ "Струма" ще бъде изграждан със средства от Европейския съюз в периода 2014 -2020 г.

Лот 4 Сандански - Кулата - (14.70 км);

Избран изпълнител на строителството:
 "АКТОР" - 67 176 000,00 лв. с ДДС
Избран изпълнител на надзора: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД - 356 419,20 лв. с ДДС

 

Старт на строителство – 5 април 2012 г.;

Срок за изпълнение - 23 месеца

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg