Купете е-винетка: bgtoll.bg

АМ "Марица"

Стойност на проекта: Общата стойност за строителството на АМ “Марица” ЛОТ 1 и ЛОТ 2 е 203 810 385 евро. От тях 80% или 251 038 599,98 лева е безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОПТ.


Техническо описание: Автомагистрала “Марица” е разположена по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа и ще свързва автомагистрала "Тракия" при възел Оризово с Капитан Андреево на българо-турската граница. Проектът включва ново строителство на 65.62 км магистрален участък, започващ от края на вече завършената част от автомагистрала “Марица” при км 5+000 и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец, който е в завършителен етап. Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на времето за пътуване и ще повиши, както комфорта при пътуване, така и безопасността.


Финансиращи институции:
Кохезионен фонд на ЕС – 80%
 Съфинансиране от Национален бюджет - 20 %

 

Лот 1 - участък "Оризово-Димитровград" - от км 5+000 до км 36+400

Тръжната процедура за избор на строител е обявена на 1 декември 2010 г.;
Офертите са отворени на 18 февруари 2011 г., допуснати са 7 участника;
Избран изпълнител на строителството: консорциум „Кооператива Муратория Чементисти – Чи Ем Чи Ди, Равена  - 133 129 678,00 лв. без ДДС;

Тръжната процедура за избор на строителен надзор е обявена на 20 декември 2010 г. 

Офертите са отворени на 11 февруари 2011 г., допуснати са 9 участника;
Избран изпълнител на надзора: обединение „Т7/СНИК“, гр. Пловдив -  565 000,00 лв. без ДДС;


Начало на строителните работи: 20 октомври 2011 г. г.                                  
Строителството е завършено на: 29 октомври 2015 г.

 

Лот 2 - участък "Димитровград-Харманли" - от км 36+400 до км 70+620

 

Тръжната процедура за избор на строител е обявена на 21 декември 2010 г.;

Офертите са отворени на 10 март 2011 г., допуснати са 10 участника;

Избран изпълнител на строителството: Сдружение „Марица Хайуей - 122 137 000 лв. без ДДС;

Тръжната процедура за избор на строителен надзор е обявена на 5 януари 2011 г.;

Офертите са отворени на 1 март 2011 г.;

Избран изпълнител на консултантската услуга - Консорциум "Рутекс - ЕТЕ", гр. София - 666 000 лв. без ДДС

 

Начало на строителните работи: 26 юли 2011 г.

Строителството е завършено на 28.05.2015 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg