Купете е-винетка: bgtoll.bg

„Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите“, финансирана по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

„Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите“, финансирана по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

Внедряването на системата за автоматизирано събиране и анализ на данни на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища, част от ТЕН-Т мрежите, e част от нова рамка за финансиране на транспортната инфраструктура. Реализацията на проекта пряко отговаря на концепцията за внедряване на интелигентни транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт, което е залегнало в Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейса с останалите видове транспорт.

Реализацията на проекта за изграждане на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик надгради съществуващата ръчна система. Дава възможност за по-точно и прецизно събиране и обработване на постъпилите данни и спомага за подобряване на пътната безопасност.

 

Технически параметри на проекта:

- изградени са 100 бр. АУЗПТ (автоматични записващи пътния трафик устройства) и 3 бр. АУСМУ (автоматични устройства за следене на метеорологични условия) заедно с прилежащото им оборудване;

- изградена е информационна система с уеб портал и мобилно приложение за събиране, управление и анализиране на данните и статуса на всички пътни обекти и съоръжения по ТЕN-Т мрежата на територията на България;

- изпълнени са всички мерки за информация и публичност, съгласно изикванията на чл. 8 от Регламент 1828/2006 г. на Европейската комисия и Приложение 1 към него;

- 10 служители са обучени за работа със системата.

 

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

  • Изпълнител: Сдружение „Контракс Инфра“

Стойност на договор: 3 997 524 лв. без ДДС

Договор: РД-37-2/ 27.01.2015 г.

Срок за изпълнение: 10 месеца

Гаранционен срок за поддържане на системата – 36 месеца

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

 

Допълнителна информация

 

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ - Формулярът е одобрен от Управляващия орган по ОП „Транспорт” към МТИТС на 21.12.2013 г.

Договарящ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Договор за предоставяне на БФП от 05.02.2014 г.

Стойност на договор за БФП: 911 747,60 лв. с ДДС.

Отпусната безвъзмездна финансова помощ за обекта: 911 747,60 лв.

Кохезионен фонд: 3 929 398,08 лв.

Национално съфинансиране: 982 349,52 лв.

 

Тръжни процедури:

1. „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България”

 

Екип на Изпълнителя Сдружение „Контракс Инфра“

1.      Яко Пилософ

Ръководител на проекта

2.      Емил Лозанов

Ръководител технически екип

3.      Драгомир Манов

Ръководител софтуерен екип

 

Информация за контакти със Сдружение „Контракс Инфра“

Адрес

гр. София 1113, ул. „Тинтява“ №13

Телефон

+359 2 960 977

Факс

+359 2 960 97 97

Електронна поща

sales@kontrax.bg

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg