Купете е-винетка: bgtoll.bg

Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи – Южна дъга и п.в. „Младост“ - СОП

Проект BG161PO004-2.0.01-0020 „Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи в участъка от път IІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез“

Южната дъга на СОП е част от Коридор Ориент/Източно-средиземноморски, който на територията на Република България свързва Видин, София и ГКПП „Кулата“. Южната дъга на СОП е естествено продължение на АМ „Люлин” и връзката с АМ „Тракия” и АМ „Хемус”. Чрез нейното изграждане се осигурява необходимата устойчивост на реализираните с европейски средства проекти. Изграден, обектът осъществява връзка от и към Гърция с изграждащата се магистрална мрежа в Република България, като ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Така ще се хомогенизира транзитния поток посока Север-Юг.

Проектът обхваща финансирането на изградените големи съоръжения и изградените/реконструирани инженерни мрежи в участъка от път IІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез, а именно: мост естакада на км 43+023 с дължина 358.10 м – като общия широчинен габарит на моста е 28 м; надлез при км 43+760 при бул. „Климент Охридски“ с дължина 88,6 м и с габарит 21,60 м; реконструкции на съществуващи водопроводи; изграждане на нови водопроводи; изграждане на нова канализация; дейности по част „Електро“; кръгово кръстовище на „Бистришко шосе“ от км 43+120 до км 43+180, с площ 3050 м2.

Въздействието на проекта може да се обобщи по следния начин:

  • Модернизация на важна част от СОП като градска магистрала;
  • Значително намаляване на пътните произшествия по новото трасе и намаляване на експлоатационните разходи за движение;
  • Повишено удобство на трафика – спестено време, по-висока средна скорост, избягване на задръствания;
  • По-голям капацитет на коридора;
  • Изместването на трафика извън гр. София води пряко до намаляване на шума, вибрациите и вредните емисии, засягащи населението.

Общата стойност на проекта по договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТ-48/29.12.2015 г. е 12 141 433,02 лева.

Дата на приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ: 31.01.2016 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg