Купете е-винетка: bgtoll.bg

ИСПА Мярка 2001/BG/16/P/PT/004: „Строителство на АМ “Люлин”: Софийски околовръстен път - пътен възел “Даскалово” от км 0+000 до км 19+135”

 

Наименование на програмата: ИСПА 

Наименование на проекта: ИСПА Мярка 2001/BG/16/P/PT/004: „Строителство на АМ “Люлин”: Софийски околовръстен път - пътен възел “Даскалово” от км 0+000 до км 19+135” 

Стойност на проекта

148 450 000 Евро (по Финансов Меморандум с Европейската комисия)

137 381 785.62 Евро (Договор за строителство)
185 000 000 Евро (Договор за строителство на основание Адендум3)

6 653 820.00 Евро (Договор за супервизия)

Техническо описание

Трасето на Автомагистрала “Люлин”: Софийски околовръстен път - Мало Бучино – Голямо Бучино – пътен възел ”Даскалово”, е  с дължина 19.135 км, по направление на Общоевропейски Транспортен коридор № IV в частта му “Видин - София - Кулата”. 
Изградената автомагистрала е с габарит от 29 м /с по две ленти за движение в една посока, разделителна ивица и аварийна лента/ и проектна скорост от 100-110 км/ч. Отразявайки планинския терен АМ включва значителен брой съоръжения: три броя тунели по открит способ с обща дължина 1260 м; 26 броя мостове и виадукти с обща дължина 6 000 м; 3 броя пътни възли (п.в. Софийски околовръстен път, п.в. Мало Бучино, п.в. Даскалово). 

Финансиращи институции

Програма ИСПА – 75 %
Национален бюджет - 25 %

Бюджет на проекта

148 450 000 Евро

Изпълнител

Сдружение МАПА-ЧЕНГИЗ – Турция

Дата на подписване на договора: 8.08.2006 година

Консултант

Луис Бергер S.A.S/ Мот Мак Доналд

Дата на подписване на договора: 20.12.2006 година

Договор за строителство

2001/BG/16 P/PT/004

Начало на строителните работи

29.12.2006 г.

Срок на изпълнение

52 месеца + 17 дни +12 месеца период за собщаване на дефекти

Удължаване на срока за изпълнение

 - до 15.05.2011 г.

Дата на въвеждане в експлоатация

15.05.2011 г.

Процентно изпълнение на проекта

Изпълнени строителни дейности - 100%

към 15.05.2011 г.

Финансово изпълнение на проекта

100.00 %

Видео - Изграждане на АМ "Люлин"

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg