Купете е-винетка: bgtoll.bg

ИСПА Мярка №2006/BG/16/P/PA/003: Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общо-европейски транспортни коридори (TEN-T) в България.

Наименование на програмата: ИСПА/ КФ (Регламент 1164/94

Наименование на проекта: ИСПА / КФ Финансов меморантдум Мярка №2006/BG/16/P/PA/003: Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общо-европейски транспортни коридори (TEN-T) в България.


Подписан                                  14.09.2006 за ЕО и 16.01.2007 г. за РБ
Срок                                                    31.12.2009 г.
Удължаване                              до 31.12.2010 г. с решение на ЕК от 30.06.2009 г.

Договор                                     Проектантски услуги 

Финансиращи  
институции
                                 Безвъзмездна помощ от ЕС, КФ - 85%
                                                  Съфинансиране от Национален бюджет - 15%   

Стойност на проекта                       4 800 000 Евро

Техническо описание                  

 

Компонент 1:Рехабилитация на транзитни пътища, Мярка 2006.BG.16.P.PA.003.01

 

 • Подготовка на технически проект и тръжна документация за  проект “Рехабилитация на транзитни пътища ІV, Фаза ІІ”
 • Лот 1: Участъци по Път І-5; №2006.BG.16.P.PA.003.01.01:

 

1. от км 105+360 до км 107+731 (В. Търново – Дряново) - участъкът отпада поради преминаване в програма „България –Транзитни пътища V”, лот 1.

2. от км 266+572 до км 275+264 (Стара Загора – Димитровград)

3. от км 278+411 до км 282+719 (Стара Загора – Димитровград, включително пътен надлез в регулацията на Димитровград с дължина 44 м)

4. от км 282+300 до 288+619 (Димитровград – Хасково, дясно платно)

5. от км 286+200 до 288+619 (Димитровград – Хасково, ляво платно)

6. от км 293+450 до км 299+970 (Узунджовска детелина – Югоизточен обход на Хасково)(общо 30.63 км)

 

Съгласно Протокол за начало и край на обекта,  както следва :

1. от км 266+570 до км 275+372 (Стара Загора- Димитровград),

2. от км 278+720 до км 289+418 (Димитровград – Хасково, д.пл.),

3. от км 286+069 до км 289+418 (Димитровград – Хасково, л.пл.),

4. от км 293+450 до км 299+998 (Узунджовска детелина – Югоизточен обход на Хасково)

(общо 29.40 км)

 

 

 • Лот 2: Участъци от Път І-8; №2006.BG.16.P.PA.003.01.02

от км 264+984 до км 266+170 (Първомай – Хасково)

от км 277+600 до км 293+587 (Първомай – Хасково)

от км 301+100 до км 326+000 (Хасково –  Харманли)

(общо 42.07 км)

 

 • Лот 3: Участъци от Път І-1№2006.BG.16.P.PA.003.01.03

от км 125+000 до км 139+498 (Монтана – Враца)

от км139+498 до км 141+300 (Монтана – Враца)(общо 16.30 км)

 

Съгласно окончателния Приемателно-предавателен протокол:от км 125+000 до км 139+566.29 (Монтана – Враца)(общо 14.57 км)

 

 

Компонент 2: Модернизация на участък "Мездра – Ботевград" (Е 79) №2006.BG.16.P.PA.003.02.04

от км 161+367 до км 194+122 (общо 32.76 км); Г 20

 

Компонент 3:Строителство на обходи по TEN-T

 • Подготовка на предпроектни проучвания и предварителни технически проекти за строителство на пътища по TEN-T, Мярка: 2006.BG.16.P.PA.003.02
 • Обходен път на гр. Монтана. Път І-1(Е 79); №2006.BG.16.P.PA.003.02.01от км 103+000 до км 111+160 (общо 8.16 км)                                 


По проект:
от км 102+060 до км 114+512.20 (общо 12.45 км); Г 20

Обходен път на гр. Враца. Път І-1(Е 79); №2006.BG.16.P.PA.003.02.02 от км 141+300 до км 147+600 (общо 6.30 км). 

 

По проект:

от км 0+000(141+300) до км 6+816.60 (общо 6.82 км); Г 10.50

 • Обходен път на гр. Габрово. Път І-5(Е 85); №2006.BG.16.P.PA.003.02.03от км 83+600 до км 114+856 (общо 31.26 км).

 

По проект:

Път ІІІ-5004 “Обходен път на гр.Габрово."  от км 0+000 до км 31+000 (общо 31.00 км); Г 10,50

 

Компонент 6: Техническа помощ за подготовка на предпроектни проучвания и предварителен технически проект за модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79), „Видин – Монтана”.

Забележка: Компоненти 4 и 5 отпадат съгласно Решение на ЕС от 30.06.2009 г. за промяна на ФМ

 

Бюджет на проекта

Компонент 1: Рехабилитация на транзитни пътища, Мярка 2006.BG.16.P.PA.003.01

Лот 1 “Рехабилитация на пътни участъци по Път I-5” -119 758, 48 Евро;

Лот 2 “Рехабилитация на пътни участъци, Път I-8” - 193 154, 35 Евро;

Лот 3 “Рехабилитация на пътен участък от Път I-1” - 70 066, 00 Eвро.

 

Компонент 2: Модернизация на участък от път (Е79) "Мездра – Ботевград" - 1 165 700,00 Eвро.

 

Компонент 3: Проучване и проектиране на обходни пътища от общоевропейската транспортна мрежа

Обходен път на гр. Монтана ( Път I-1) - 285 589,00 Eвро;

Обходен път на гр. Враца (Път I-1) - 237 639,68 Eвро;

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) -893 739,00 Eвро.

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – 1 834 354.00 Евро

 

Изпълнител

Компонент 1:

Лот 1 - “Трафикконсулт БГ” ЕООД;

Лот 2 - Обединение “ВИП”;

Лот 3 - “Рутекс” ООД;   

 

Компонент 2:  

Модернизация на участък от Път I-1 (Е-79) "Мездра-Ботевград"  

Мездра – Ботевград - Обединение “ВИП”;  

 

Компонент 3:  

Обходен път на гр. Монтана ( Път I-1) - “Рутекс” ООД;  

Обходен път на гр. Враца (Път I-1) - Обединение “Трафикконсулт БГ-Илия Бурда”;  

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) - “Пътпроект” ЕООД.  

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – Не е избран

 

Договор

Консултантски услуги

• 2006/BG/16/P/PA/003.02.05

Описание 

- Изработване на Експертно становище за технически съвет за приемане на разработка;

- Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти, включително технически контрол по част „Конструктивна” за проект: Техническа помощ за подготовка  на предпроектни проучвания и предварителни технически проекти за строителство на пътища по  ТЕМ-Т
Обособена позиция  № 3: Път І – 5(Е 85), „Обходен път на гр. Габрово” от км 83+600 до км 114+856(по договор)/ Път ІІІ- 5004 от км 0+000 до км 31+000(по проект);

• 2006/BG/16/P/PA/003.02.06

- Изработване на Одит на пътна безопасност за проект: Техническа помощ за подготовка  на предпроектни проучвания и предварителни технически проекти за строителство на пътища по  ТЕМ-Т в България; Обособена позиция  № 2: “Обходен път на гр. Враца”, Път І-1 (Е-79) от км +0000(141+300) до км 6+816,60, Фаза Технически проект;

• 2006/BG/16/P/PA/003.02.07

- Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти и технически контрол по част „Конструктивна” за проект: Техническа помощ за подготовка  на предпроектни проучвания и предварителни технически проекти за строителство на пътища по  ТЕМ-Т в България; Обособена позиция  № 2: “Обходен път на гр. Враца”, Път І-1 (Е-79) от км 0+0000(141+300)

Бюджет на проекта

Експертно становище и Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово” – 24 720.96 Евро;

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр. Враца” – 1 406.05 Евро;

- Комплексен доклад за „Обходен път на гр. Враца – 7 490.43 Евро.

Консултант

- Експертно становище и Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово”
„Строителна компания-Алмекс” ООД;

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр. Враца” – „Стил Контрол 2000” ЕООД;

- Комплексен доклад за „Обходен път на гр. Враца – „Карил Консулт” ООД

Начало на проектирането

Компонент 1:
Лот 1 - 08.08.2007 г.  

Лот 2 - 08.08.2007 г.  

Лот 3 - 08.08.2007 г.  

 

Компонент 2:

Модернизация на участък от Път I-1 (Е 79) "Мездра – Ботевград" - 15.12.2007 г.

 

Компонент 3:

Обходен път на гр. Монтана ( Път I-1) - 15.12.2007 г.  

Обходен път на гр. Враца (Път I-1) - 15.12.2007 г.  

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) - 15.12.2007 г.

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – Не е възлаган. 

2006/BG/16/P/PA/003.02.05  

- Експертно становище – 03.02.2010 г.;  

- Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово” – 28.05.2010 г.;  

• 2006/BG/16/P/PA/003.02.06  

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр. Враца” – 21.06.2010 г.;

 

• 2006/BG/16/P/PA/003.02.07 

- Комплексен доклад за „Обходен път на гр. Враца – 21.06.2010 г.

 

Срок на изпълнение:

Компонент 1:  

Лот 1 - 4 месеца.  

Лот 2 - 4 месеца.  

Лот 3 - 4 месеца.  

 

Компонент 2:  

Модернизация на участък от Път I-1 (Е 79) "Мездра – Ботевград" - 12 месеца  

 

Компонент 3:  

Обходен път на гр. Монтана ( Път I-1) - 12 месеца.  

Обходен път на гр. Враца (Път I-1) - 12 месеца.  

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) - 11 месеца.

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – Не е възлаган

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.05

- Експертно становище – 20 кал. дни

- Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово” – 10 кал. дни; 

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.06  

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр. Враца” – 15 кал. дни;

 

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.07  

- Комплексен доклад за „Обходен път на гр. Враца – 15 кал. дни

 

Удължаване на срока за изпълнение

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) - 3 месеца

Дата на приключване на проекта по договор 

Компонент 1:

Лот 1 - 08.12.2008 г.

Лот 2 - 08.12.2008 г.

Лот 3 - 08.12.2008 г.

 

Компонент 2:

Проучване и проектиране на участък от път (Е 79) "Мездра – Ботевград" - 15.12.2008 г.

 

Компонент 3:

Обходен път на гр. Монтана ( Път I-1) - 15.12.2008 г.

Обходен път на гр. Враца (Път I-1) - 15.12.2008 г.

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) - 15.02.2009 г.

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – Не е възлаган.

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.05

- Експертно становище – 23.02.2010 г.;

- Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово” – 07.06.2010 г.;

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.06

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр.Враца” – 06.07.2010 г.;

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.07

- Комплексен доклад за „Обходен път на гр. Враца – 06.07.2010 г.

 

Процентно изпълнение на проекта

Компонент 1:

Лот 1 - 100 %

Лот 2 - 100 %

Лот 3 - 100 %

 

Компонент 2:

Проучване и проектиране на участък от Път (Е 79) "Мездра – Ботевград" - 100 %.

 

Компонент 3:

Обходен път на гр. Монтана ( Път I-1) - 100 %.

Обходен път на гр. Враца (Път I-1) - 100%

Обходен път на гр. Габрово (Път Е 85) - 100 %.

(към края на м. юни 2010 г.)

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – Не е възлаган. 0%

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.05

- Експертно становище и Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово” – 100%;

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.06

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр. Враца” – 100%;

 •  2006/BG/16/P/PA/003.02.07     

- Комплексен доклад за „Обходен път на гр. Враца-100%

 

Финансово изпълнение на проекта

Компонент 1:

Лот 1– 68% (отбив от цената на договора за отпаднал от проектиране участък и неустойка за закъснение в размер на 30% от коригираната цена на договора 115 661.50 Евро);

Лот 2 - 100%

Лот 3– 94% (отбив от цената на договора с 4 019.51 Евро за отпаднал по обективни причини проектен участък)

Компонент 2:

Модернизация на на участък от Път I-1 (Е 79) "Мездра - Ботевград" – 97% Приспадната сума от Комплексен доклад

Компонент 3:

 • Обходен път на гр. Монтана, Път І-1(Е 79) – 91% (приспадната сума за Комплексен доклад и неустойка – 0.5% от цената на договора за 15 кал. дни закъснение);

 • Обходен път на гр. Враца, Път І-1(Е 79) – 66% (приспадната сума за Комплексен доклад, Одит на пътната безопасност и неустойка – 30% от цената на договора);

 • Обходен път на гр. Габрово, Път І-5(Е 85) –90% (приспадната сума за Комплексен доклад и неустойка – 0.5% от цената на договора за 15 кал. дни закъснение);

 

Компонент 6: Модернизация на около 53 км четирилентов път , участък от Път І-1(Е79) „Видин – Монтана” – Не е възлаган - 0%

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.05

- Експертно становище и Комплексен доклад за проект „Обходен път на гр. Габрово” – 91% (неустойка – 0.5% от цената на договора за 18 кал. дни закъснение); 

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.06

- Одит на пътна безопасност за проект „Обходен път на гр. Враца” – 95% (неустойка – 0.5% от цената на договора за 10 кал. дни закъснение);

 • 2006/BG/16/P/PA/003.02.07

 

Финансова корекция

Комплексен доклад за "Обходен път на гр. Враца-100%   

 С Решение на Европейската комисия от 30.06.2009 г., в което е отразена позицията на българските власти, на ФМ 2006/BG/16/P/PA/003 „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България” е наложена финансова корекция в размер на 766 937.05 Евро. В тази връзка, финансовите корекции на „Модернизация на участък от Път (Е79) "Мездра – Ботевград”(679129,00 Евро), „Обходен път на гр. Враца (Път I-1)”( 11 881,99 Евро), „Обходен път на гр. Монтана (Път I-1)”( 45 378,00 Евро) и  “Рехабилитация на пътни участъци, Път I-8( 30 548.08 Евро), се покриват от бюджета на АПИ. Финансовата корекция е препоръчана от писмо на DG REGIO и потвърдена от българските власти в „Национална позиция относно прекратяване на междинните плащания от Комисията по Кохезионен фонд за Република България по проектите АМ „Люлин”: СОП – п.в. „Даскалово” и „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България”, CCI: 2001/BG/16/P/PT/004 и 2006/BG/16/P/PA/003, ноември 2008г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg