Купете е-винетка: bgtoll.bg

ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PT/001: “Програма за Рехабилитация на Транзитни Пътища III –Пътни отсечки разположени по направление на Транс-европейските транспортни коридори”

Наименование на програмата: ИСПА

Наименование на проекта: ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PT/001: “Програма за Рехабилитация на Транзитни Пътища III –Пътни отсечки разположени по направление на Транс-европейските транспортни коридори”

Стойност на проекта38 500 000 Евро (по Финансов Меморандум с ЕК),

                                 31 322 084. 40 Евро (съгласно сключени Договори),

                                 34 600 927. 91 Евро (действително усвоени средства).

Техническо описаниеПроектът включва рехабилитация на пътни участъци понаправление на Общоевропейските транспортни коридори № IV, VIII и IX на територията на страната, обединени в четири лота /групи обекти/ с обща дължина около 239, 08 км както следва:

Лот 3, Рехабилитация на път І-5 в участъка “Казанлък – Стара Загора”, включително на обхода на Стара Загора, с обща дължина 65, 00 км, приведена към 7,5 м ширина;

Лот 4, Рехабилитация на път А-2, участъци от изградената АМ “Хемус” с обща, приведена към 7,5 м, дължина 34,17 км;

Лот 8, Рехабилитация на път І-8 в участъка “Сливен – Бургас” с дължина 66,52 км, приведена към 7,5 м ширина;

Лот 9, Рехабилитация на път І-1 в участъка “Видин – Монтана” с дължина 73,4 км.

 

Финансиращи институции:  Програма ИСПА на ЕС - 75 %

                                         Национален бюджет - 25 %

 

Изпълнител:              

Лот 3 – “Казанлък – Стара Загора”     „ВИА СЕВТ”България

Лот 4 – АМ “Хемус”                             „ЩРАБАГ”Австрия

Лот 8 – “Сливен – Бургас”                  „ПАН ВИЯ”България

Лот 9 – “Видин – Монтана”                  „ЩРАБАГ”Австрия

 

Консултант: Консорциум “Хил Интернешенал – АДО С.А.”

 

Договор за ISPA/TR3/W/001/LOT3 на стойност 11 827 795, 47 Евро

изпълнение: ISPA/TR3/W/002/LOT4 на стойност 3 610 568, 41 Евро

ISPA/TR3/W/003/LOT8 на стойност 6 139 238, 08 Евро

ISPA/TR3/W/004/LOT9 на стойност 9 744 482, 44 Евро

 

Срок за изпълнение:  Начало на строителните работи – 01 Март 2004 г.

                                Рехабилитацията на пътните участъци от Лотове 3, 4, 8 и 9 е завършена.

 

Изпълнение                100%

на проекта:

 

Финансово                  100%

Изпълнение

на проекта:

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg