Купете е-винетка: bgtoll.bg

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства

/кратко описание на дейността/

- необходимият документ за издаване на разрешително е заявление по образец № 3 попълнен четливо, подписан и подпечатан от фирмата която го подава. В случай, че разрешителното се издава на физическо, а не на юридическо лице, лицето подаващо заявлението полага само подпис;

- размерът на таксата за обработка на документи е:

- 70 лв. за обработка за документи до 5 работни дни

- 140 лв. за обработка за документи до 3 работни дни

- 210 лв. за обработка за документи до 1 работен ден

Tаксата може да се заплати в брой на касите на всяко Областно пътно управление на територията на страната или по банков път, за което се представя платежно нареждане;

- заявлението се подава лично на касите на всяко Областно пътно управление;

- срокът за издаване на разрешителното е упоменат по-горе;

- телефон за връзка и допълнителни въпроси е 02/9173465;

- разрешителните се получават на касите на Агенция „Пътна инфраструктура” срещу заплащане на пътните такси в брой или по банков път от фирмата подала заявлението;

- на основание чл.14 ал.2 от Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС в рамките на две съседни области разрешителното се издава от ОПУ, от чиято територия тръгва извънгабаритното ППС и се съгласува със съответната служба за контрол при МВР. При преминаване на територията на повече от две области разрешителното се издава от АПИ и се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.

- на основание чл.14 ал.3 от Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС на ППС с габарити не надвишаващи съответно обща маса 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина – до 3.30м, височина – до 4.30м, и дължина – до 22м. им се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg