Купете е-винетка: bgtoll.bg

До 11 август се подават оферти за проектиране на основния ремонт на над 40 км третокласни пътища в област Хасково

18.07.2022 11:45
До 11 август се подават оферти за проектиране на основния ремонт на над 40 км третокласни пътища в област Хасково

Областно пътно управление – Хасково обяви обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 40 км третокласни пътища в област Хасково. Кандидатите могат да подават офертите си в трите тръжни процедури до 11 август 2022 г.

В едната обществена поръчка е проектирането на основен ремонт на 11,540 км от третокласния път III-559 Тополовград – Орешник – Мрамор /от км 23+520 до км 35+060/. Трасето  е основна пътна връзка на населените места от община Тополовград с област Стара Загора. Прогнозната стойност на поръчката е 231 200 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

Във втората обществена поръчка е изработването на технически проект за основен ремонт на 2,829 км от път III-663 Обходен път на Димитровград. Участъкът, който се планира да се ремонтира, е от кв. „Марийно“ в Димитровград до кръстовището за гр. Стара Загора /от км 28+913 до км 31+742/ и основно направление за интензивния тежкотоварен трафик към индустриалната зона на града. Индикативната стойност на поръчката е 56 580 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

В следващата обществена поръчка е проектирането на основен ремонт на 25,840 км от третокласния път III-8081 с. Долни Главанак – с. Горни Главанак – гр. Маджарово – с. Бориславци – с. Малки Воден /от км 0 до км 25+840/. Трасето е основна пътна връзка населените места в община Маджарово и община Любимец. Прогнозната стойност на поръчката е 516 800 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Целта на обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за цялостна рехабилитация на пътните участъци и реконструкция на пътното платно. Предвидени са локални ремонти, подмяна на асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътното платно чрез възстановяване на банкетите, канавките и водостоците. Планирано е проектирането на основен ремонт и на прилежащите големи съоръжения /мостове/ и др.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg